ASIGURARI DETA

alt
alt

ASIGURARI DE SĂNĂTATE DETA

Dacă serviciile medicale din sistemul public nu vă satisfac sau nu contribuiți la acesta, soluția sunt asigurările de sănătate private. Pentru oferte concrete de asigurări private, inclusiv de la alte societăți de asigurare, vă rugăm să completați formularul de mai jos și un consultant se va ocupa GRATUIT de cererea dumneavoastră.

ASIGURĂRI DETA

alt
alt

DESPRE ASIGURARE:

  • Cum folosești asigurarea de sănătate ? Ce te faci dacă te-ai îmbolnăvit? Pentru a trece mai ușor prin hățișul rezolvării daunelor sau chiar a alegerii unei polițe de asigurare de sanatateavem o serie de informații pentru ține care sperăm să te ajute. Companiile de asigurări recomanda să anunți apariția îmbolnăvirilor sau accidentelor cât de repede este posibil. Cele mai multe dintre ele au un Call-Center dedicat sau un partener care te poate ajută chiar să te programezi la doctor, cum ar fi Europe Assistance. Recomandarea lor este că anunțarea să nu depășească 90 de zile de la data producerii evenimentului, întrucât această nu vor mai putea fi luate în considerare. La constatarea daunei aveți nevoie de următoarele documente: Copia poliței de asigurare de sănătate (toate paginile); Dovadă plătii primelor de asigurare de sănătate (copie chitanță, OP etc.); Declarație de accident / îmbolnăvire completată de asigurat sau beneficiar – în original. Copia actului (actelor) de identitate ale asiguratului și / sau beneficiarului (beneficiarilor); Coordonatele bancare (IBAN, bancă, sucursală), inclusiv valută în care este deschis contul (pentru polițele plătite în altă valută decât RON). Documente suplimentare necesare, funcție de tipul evenimentului: Deces: Certificatul de deces – în copie; Act constatator al decesului – în copie; Certificat de moștenitor sau certificat de calitate de moștenitor (pentru polițele la care nu sunt specificați beneficiarii și în cazul polițelor de grup) Pentru deces din accident rutier: copia procesului verbal întocmit de organele competențe (Poliție) sau adresă de la Poliție din care să rezulte: data evenimentului, cauza producerii evenimentului, vinovați de producerea evenimentului, persoane vătămate și/sau decedate, alcoolemia asiguratului; Pentru deces din accident de muncă: copia procesului verbal de accident de muncă înregistrat la ITM (sau cel puțin FIAM- fișa de înregistrare a accidentului de muncă); buletin toxicologic (alcoolemia) asiguratului; Invaliditate Permanentă Totală sau Parțială Certificatul medical care atestă invaliditatea – în copie; Decizie de invaliditate permanentă eliberată de instituții abilitate (CNPAS), dacă este cazul – în copie; Bilete de ieșire din spital, dacă a fost cazul – în original sau în copie; Certificate de concedii medicale, dacă a fost cazul – în copie Spitalizare Bilet de ieșire din spital – în original sau în copie și/sau scrisoare medicală Concediu medical – Incapacitate temporară de muncă Certificat(e) concediu medical – în copie Fracturi: Bilet de ieșire din spital sau certificat de concediu medical, din care reiasă clar diagnosticul; Scrisoare din care rezulte clar diagnosticul. Cheltuieli medicale: Facturi, chitanțe pentru cheltuieli legate de eveniment, rețete – original. Ghips: Document medical (scrisoare ) din care rezulte numărul de zile de imobilizare ghips.