ASIGURARE CASCO DETA

alt
alt

Află tot ce trebuie să știi despre asigurările CASCO, pe înțelesul tău, pentru a putea lua cea mai bună decizie.

Oferte asigurări casco ieftine online

ASIGURARI DETA

alt
alt

Cele mai bune oferte de prețuri casco

  • Perioada asigurată este, de obicei, de 1 an calendaristic (365 zile) de la data când doriți să înceapă acoperirea riscurilor prin polița de asigurare Casco. Puteți opta și pentru o perioada inferioară unui an calendaristic, de regulă luni întregi, dar nu mai puțin de 1 lună. De reținut: acoperirea riscurilor (valabilitatea asigurării Casco) începe la ora 24 a zilei în care se efectuează plata.

ASIGURARI DETA

997
996

Întrebări frecvente

? DESPRE CASCO

Polița Casco – alegerea perioadei asigurate Perioada asigurată este, de obicei, de 1 an calendaristic (365 zile) de la data când doriți să înceapă acoperirea riscurilor prin polița de asigurare Casco. Puteți opta și pentru o perioada inferioară unui an calendaristic, de regulă luni întregi, dar nu mai puțin de 1 lună. De reținut: acoperirea riscurilor (valabilitatea asigurării Casco) începe la ora 24 a zilei în care se efectuează plata. Alegerea riscurilor asigurate de polița Casco În cadrul contractului de asigurare Casco se poate opta pentru: asigurarea de avarii; asigurarea de avarii și furt. Întrucât acoperă mai multe riscuri, asigurarea auto de avarii și furt este mai scumpă cu 20-25% decât cea de avarii. Renunțarea la unele din riscurile acoperite prin asigurarea de avarii (de exemplu avarii datorate fenomenelor naturale) se poate negocia, ceea ce poate avea că rezultat reducerea primei de asigurare Casco. De asemenea se poate obține o reducere a primei de asigurare Casco auto dacă autoturismul este prevăzut cu sistem antifurt, se parchează într-un garaj închis sau o parcare păzită, etc. Alegerea limitei geografice de acoperire a poliței Casco De regulă autoturismul se asigură pentru evenimentele care ar putea apărea pe tot teritoriul României. Dacă însă circulați frecvent în străinătate asigurarea Casco se poate extinde, pentru o primă suplimentară, și în afara teritoriului României. Asigurarea auto extinsă și în afara României se poate încheia numai pentru perioada cât va deplasați în străinătate, dar nu mai puțin de 1 lună. În acest caz aveți nevoie, desigur, și de asigurarea de Carte Verde. ATENȚIE! În general, societățile de asigurări nu oferă asigurări de furt al autovehiculelor pentru perioadă cât va deplasați în străinătate. Asigurarea de furt în străinătate se încheie obligatoriu pentru autoturismele cumpărate în rate sau leasing. Alegerea modalității de plata a primei de asigurare Casco Plata primei de asigurare se poate efectua în 2 moduri: integral și anticipat (înaintea intrării în vigoare a poliței); în rate (2 până la 12 rațe). De obicei, la plată integrală a primei de asigurare, se oferă reduceri de până la 10%.

? PREȚURI CASCO

Prețuri casco mai ieftine fără franciză Companiile de asigurări practică un sistem de franșiză pentru polițele CASCO. Această reprezintă partea din despăgubire suportată de asigurat în cazul unui eveniment asigurat neprevăzut. Există posibilitatea ca pentru un deținător de autovehicul, oferta CASCO să nu conțină variantă fără franșiză. Acest lucru depinzând numai de sistemul de evaluare a datelor clientului impus de asigurator. Tarifele diferite in funcție de riscurile alese Ni s-a părut important să detaliem elementele de risc asigurat, ca fiind cele mai importante elemente pe care le acoperă o asigurare CASCO încheiată de către asiguratori precum și tarifele practicate de aceștia. Asiguratorii oferă despăgubiri pentru daunele provocate de: AVARII ACCIDENTALE: căderea unor corpuri pe autovehicul, ciocniri, derapări/răsturnări, zgariei; FURT, ca fiind: furtul întregului autovehicul,inclusiv avariile constatate asupra autovehiculului găsit; furtul prin efracție; avariile produse în urma furtului autovehiculului; FENOMENE CATASTROFICE: incendiu, trăsnet, explozie, avalanșă, alunecări de teren, cutremur, inundații, greutatea stratului de zăpada; ACTE VANDALICE; PIERDEREA CHEILOR; CIRCULAȚIA ÎN AFARA DRUMURILOR PUBLICE; ASPIRAȚIA APEI ÎN MOTOR; Prețurile asigurării casco sunt diferite la fiecare asigurator Există diferențe majore de la o companie de asigurări la alta în privința riscurilor asigurate și neasigurate, precum și tarifele percepute, deși produsele de asigurare oferite de companiile de asigurări au, același nume – CASCO. De aceea, site-ul www.asigura.eu, caută cele mai bune tarife CASCO de la toate societățile de asigurări. Te ajută să compari gratuit, pe bază unui calculator de tarife CASCO, să cumperi un CASCO ieftin și te sfătuiește în privința utilizării poliței de asigurare auto facultativă.

? Cum aleg o asigurare CASCO

Informații despre polița casco O asigurare auto Casco acoperă riscuri atât în cazul avarierii autoturismului cât și în cazul furtului acestuia. Asigurare Casco pentru avarii O asigurare Casco acordă despăgubiri în cazul deteriorării sau distrugerii parțiale sau totale a autoturismului propriu în urma unui eveniment neprevăzut. Avariile produse autoturismului pot fi: parțiale; totale. Avariile parțiale presupun: repararea părților deteriorate în urma unui eveniment asigurat; înlocuirea părților distruse și/sau care nu se mai pot repara, în cazul în care repararea este mai costisitoare decât înlocuirea. Avaria totală presupune înlocuirea autoturismului declarat epavă. Prima de asigurare (prețul asigurării Casco) se calculează că procent din sumă asigurată (valoarea) autoturismului. Suma asigurată (valoarea de asigurare Casco) se calculează pornind de la valoarea de nou a autoturismului din care se scade uzură. Valoarea de nou se alege conform cataloagelor sau prețurilor de factură (de cumpărare) la data încheierii asigurării. Uzura se calculează conform standardelor de uzură deținute de societățile de asigurare. La suma asigurată se adaugă și valorile dotărilor suplimentare (altele decât cele standard) ale autoturismului (radiocasetofon, CD, accesorii de telefonie mobilă, etc.) și eventualele îmbunătățiri existențe la data încheierii poliței de asigurare Casco. Cele mai ieftine polițe de asigurare Casco de avarii sunt cele pentru autoturismele de producție internă, în timp ce polițele de asigurare pentru autoturismele de producție străină sunt de 2-4 ori mai scumpe. Primele de asigurare auto Casco sunt diferențiate în funcție de caracteristicile autoturismului: capacitatea cilindrică, puterea motorului, dotările suplimentare, etc.. Indiferent de proveniența autovehiculului un factor important în stabilirea primei de asigurare îl constituie anul fabricației, în sensul că suma asigurată scade o dată cu creșterea vechimii mașinii. Asigurare Casco pentru avarii si furt Acest tip de asigurare Casco acordă despăgubiri atât pentru deteriorări / distrugeri cât și pentru furtul unor părți sau a întregului autoturism. Furtul asigurat poate fi: parțial; integral. Furtul parțial constă în furtul unor părți componente sau accesorii ale autoturismului: oglindă retrovizoare, roată de rezervă, radiocasetofon, instalație audio, etc.. Furtul declarat trebuie să fi avut loc prin efracție (forțări de uși, geamuri, portbagaj). Asigurarea Casco pentru furt este suplimentară, deci și prima de asigurare este mai mare. Este demn de reținut faptul că autoturismul nu poate fi asigurat numai pentru furt ci această protecție se oferă numai că supliment la o asigurare de avarii. Este bine că în ambele cazuri de asigurare (avarii și avarii+furt) să se asigure și dotările suplimentare (radiocasetofon, CD, căr kit, etc.) deoarece și acestea sunt expuse riscurilor de avarii și, mai ales, de furt. Asigurarea persoanelor din autoturisme În acest caz se acordă despăgubiri, în limită unei sume asigurate, pentru rănirea sau decesul persoanelor transportate, în urma unui accident rutier. Inspecția de risc Autoturismele care se cuprind în asigurare Casco sunt supuse în prealabil unei inspecții de risc care se efectuează de către un reprezentant al societății de asigurare. Inspecția de risc presupune constatarea existenței bunului asigurat și are că scop următoarele: verificarea datelor de identificare ale autoturismului (concordanță seriei de identitate înscrisă inCertificatul de înmatriculare sau în Cartea de identitate cu cea înscrisă pe autoturism); verificarea integrității autoturismului (caroserie, parbriz, geamuri, lunetă, stopuri, faruri, bare de protecție, masca, scaune, bord, radiocasetofon, etc.); verificarea stării de întreținere a autoturismului (exterioară și interioară); verificarea eventualelor îmbunătățiri aduse autoturismului (reparații capitale, caroserie nouă, jenți deosebite, radiocasetofon, etc.). Avariile existente la data inspecției de risc (zgârieturi, părți înfundate sau șifonate ale caroseriei, parbriz crăpat, faruri și/sau stopuri crăpate sau sparte, alte părți care lipsesc din dotarea standard) sau o stare necorespunzătoare de întreținere (părți ruginite ale caroseriei sau de pe care lipsește vopseaua, tapițeria ruptă a scaunelor, bordul crăpat, etc.) se menționează într-un act de inspecție de risc și pot duce la diminuarea sumei asigurate, nu se vor despăgubi în cazul unei avarii sau chiar pot determina societatea de asigurări să refuze încheierea contractului. Durata unui contract de asigurare Casco și modul de plată O asigurare Casco se poate încheia pe perioade de 12 luni sau mai puțin, dar nu mai puțin de o luna. Contractele își încep valabilitatea de la dată semnării lor dar nu înainte de plată primei sau raței de asigurare și a efectuării inspecției de risc. Primele de asigurare Casco fi plătite integral (semestriale, trimestriale lunare).

? Despăgubire asigurare

Asigurarea auto de avarii Avariile produse autotuvehiculelor pot fi: parțiale totale Avariile parțiale presupun: repararea părților deteriorate în cazul unui eveniment asigurat; înlocuirea părților distruse și/sau care nu se mai pot repara, în cazul când repararea este mai costisitoare decât înlocuirea. Despăgubirea avariei parțiale constă în plata reparațiilor, inclusiv a înlocuirilor de părți distruse și/sau deteriorate care este egală cu costul materialelor și a manoperei înglobate în procesul de repunere a autoturismului în starea inițială (înainte de producerea evenimentului). Valoarea despăgubirii nu poate depăși suma stabilită în asigurarea auto. În cazul în care costul reparației depășește valoarea sumei asigurate, despăgubirea constă în plata sumei asigurate. Avaria totală presupune înlocuirea autoturismului declarat epavă. Despăgubirea avariei totale constă în plata contravalorii sumei asigurate. În ambele cazuri, din valoarea sumei asigurării auto se va scădea valoarea părților din autoturism care se pot recupera și valoarea de deșeu a părților autoturismului care se valorifică la unități specializate. Procedura de despăgubire Procedura de despăgubire în cazul unei avarii presupune parcurgerea cel puțin a următoarelor etape: anunțarea societății de asigurare, în termen de 48 de ore, în legătură cu producerea unui eveniment asigurat; prezentarea la cea mai apropiată reprezentanță a societății de asigurare auto pentru depunerea unei declarații referitoare la evenimentul în urmă căruia au rezultat avarii ale autoturismului (data, locul, împrejurările, autovehicule implicate, estimarea valorii pagubei) și a procesului verbal întocmit de poliție; întocmirea unui proces verbal de constatare a părților deteriorate și/sau distruse de către reprezentantul societății de asigurare, în prezența asiguratului și a unui reprezentant al unității service care va efectuă reparația; după constatare reprezentantul societății de asigurare da acordul unității service pentru începerea reparației; societatea de asigurare deschide un dosar de daună; efectuarea reparației; transmiterea devizului de reparație (costuri de materiale și manoperă) de către unitatea service către societatea de asigurări; încheierea dosarului de daună de către societatea de asigurare; este important de știut că una din piesele necesare la încheierea dosarului de daună este declarația asiguratului prin care consimte că nu mai are pretenții în legătură cu valoarea despăgubirii; plata despăgubirii (contravalorii reparației) către unitatea de service auto. Perioada de timp după care se efectuează plata despăgubirii diferă de la o societate la alta. Această perioadă se măsoară fie de la data înregistrării daunei, fie de la data încheierii dosarului de daună, și variază între 15 și 30 de zile. Termenul este de altfel menționat în clauzele contractuale ale asigurării. Perioada de despăgubire se poate prelungi dacă împrejurările care avut loc evenimentul nu au fost elucidate timp scurt. În cazul avariilor suferite străinătate de despăgubire este asemănătoare. Reparațiile se pot efectua în străinătate numai cu acordul prealabil societății de asigurare. Plata despăgubirilor se poate face în valută. Asigurarea de furt Furtul asigurat poate fi: parțial integral Furtul parțial constă în furtul unor părți componente sau accesorii ale autoturismului: oglindă retrovizoare, roată de rezervă, radiocasetofon, accesorii de telefonie mobilă, etc.. Pentru a se acordă despăgubiri, furtul unor părți din autovehicul trebuie să fie un furt prin efracție (forțări de uși, geamuri, portbagaj). Procedura de despăgubire reclamarea furtului la poliție și obținerea unui proces verbal de constatare; anunțarea societății de asigurare; transmiterea procesului verbal de constatare de la poliție către societatea de asigurare și întocmirea unei declarații referitoare la părțile furate, părțile deteriorate cu ocazia furtului și estimarea valorii pagubei; societatea de asigurare deschide un dosar de daună; dacă în termen de 30 până la 60 de zile poliția confirmă că părțile de autoturism nu au fost găsite, societatea de asigurare dispune plata acestora către unitatea service care înlocuiește părțile furate; în cadrul acestei operațiuni se despăgubesc și părțile autovehiculului care au fost avariate cu ocazia furtului. ATENȚIE ! În cazul în care părțile furate au fost găsite după plata despăgubirii, asiguratul este obligat să înapoieze despăgubirea primită. Furtul integral constă în furtul întregului autoturism, iar procedura de despăgubire este identică cu cea prezentată mai sus. Și în acest caz, dacă autoturismul se recuperează după plata despăgubirii, asiguratul trebuie să returneze despăgubirea primită. FOARTE IMPORTANT DE REȚINUT ! După plată fiecărei despăgubiri suma sigurata a autoturismului se diminuează cu valoarea despăgubita. Este indicat că, după fiecare despăgubire, să solicitați reactualizarea sumei asigurate (aducerea la zi a valorii autoturismului). Această operațiune se efectuează prin plată unei prime de asigurare suplimentare. Altfel riscați că, după daune consecutive, să nu mai puteți fi despăgubiți deoarece sumă asigurată a autoturismului s-a micșorat simțitor. Asigurarea auto RCA Asigurarea auto RCA va conferă transferarea obligației de despăgubire a daunelor produse unei terțe persoane către societatea de asigurare. În acest caz obligația dvs. este de a face dovadă asigurării RCA organului de poliție care încheie procesul verbal al evenimentului și, eventual, a confirmă societății de asigurare împrejurările în care accidentul a avut loc. Dacă autoturismul dvs. a suferit o avarie din cauza unei terțe persoane, va trebui să va adresați societății la care este asigurată persoană vinovată de producerea evenimentului, iar procedura de despăgubire este asemănătoare cu cea prezentată la asigurarea de avarii. Asigurarea auto Carte Verde Daunele pe care le produceți unei terțe persoane, cu autoturismul dvs., în afară teritoriului României sunt plătite de către societatea de asigurare la care ați încheiat contractul de asigurare. În cazul unui accident trebuie să faceți dovadă Cărții Verzi organelor care cercetează evenimentul (poliție, agent de asigurare al păgubitului). autoturismul dvs. fost avariat din unei persoane străine, teritoriului României, trebuie procedați conform instrucțiunilor societății de asigurare de la care cumpărat Verde. De asemenea, acest caz, dețineți o asigurare de avarii teritoriului , de despăgubire este cea de la asigurarea auto de avarii.

? De ce mă asigur?

De ce avem nevoie de o asigurare auto casco ? Deținerea și conducerea unui autoturism implică asumarea anumitor riscuri. Acestea apar cel mai frecvent în circulație și pot consta în: – avarierea autoturismului propriu; – avarierea unui alt autovehicul; – avarierea sau distrugerea unor bunuri; – accidentarea noastră sau a altor persoane din autoturismul pe care îl conducem; – accidentarea unor persoane dintr-un vehicul implicat în accidentul de circulație sau a unui pieton. Dar autoturismul propriu poate fi avariat sau distrus și pe timpul staționării în garaj, în parcare, de către forțe naturale sau poate fi obiectul unui furt. Toate aceste evenimente ne afectează bugetul și este posibil să ajungem în situația de a nu putea folosi autoturismul un timp îndelungat din cauza costurilor ridicate ale unei reparații, fără a mai vorbi de înlocuirea acestuia. Cei aflați în asemenea situații nedorite își vor da seama că o asigurare Casco auto ar fi fost salvatoare. Când avem nevoie de o asigurare Casco auto ? Cel mai potrivit moment pentru achiziționarea unei polițe Casco auto este cel al cumpărării autoturismului nou sau second-hand. Dacă aveți deja un autoturism și nu sunteți în posesia unei polițe de asigurare auto cel mai bine ar fi să o cumpărați chiar acum. Calculați prețul asigurării Casco auto și alegeți oferta care vi se potrivește cel mai bine.

? Ce fac in caz de daună

Polița Casco – asigurare în caz de accident După ce îți trece enervarea și uimirea din primul moment (“nu se poate să mi se întâmple tocmai mie”) stai și te gândești cum să repari stricăciunile. Însă, de obicei e tare complicat, o mulțime de drumuri, hârtii, telefoane etc. Pentru a trece mai ușor prin hățișul rezolvării daunelor sau chiar a alegerii unei polițe Casco (asigurare opțională) avem o serie de informații pentru tine care sperăm să te ajute. Anunță compania la care ați încheiat polița de asigurare Casco în termen de: 1 zi – în cazul furtului 3 zile lucrătoare – în celelalte cazuri Sună la societatea de asigurări – cele mai multe companii au un telefon unic disponibil pentru toată țara unde poți află și care sunt exact documentele necesare și ce trebuie să faci. În caz de accident, îți recomandăm să iei următoarele măsuri: Casco – asigurare de accident fără vătămări corporale A avut loc un accident. Din fericire, nimeni nu a pățit nimic, însă mașina este lovită. În acest caz, cel mai important lucru este să te deplasezi într-un loc sigur, evitând pericolele suplimentare sau producerea altor avarii. Dacă mașină poate fi deplasată, încearcă să o scoți în afara părții carosabile, degajând locul accidentului Dacă motorul nu pornește sau te confrunți cu alte probleme de natură tehnică, probleme care nu permit deplasarea autovehiculului prin mijloace proprii (scurgeri de lichide sau scurtcircuite electrice), împinge sau remorchează mașina în afara părții carosabile În acest caz mergi la Poliție în termen de 24 de ore pentru a anunța producerea accidentului sau dacă se îndeplinesc condițiile completează formularul de constatare amiabilă de accident. Casco – asigurare de accident cu vătămări corporale În urma accidentului produs există, din nefericire, persoane vătămate. Încearcă să-ți păstrezi calmul și acționează responsabil. Ce trebuie să faci: Sună la 112 pentru a chema Salvarea și Poliția sau anunță accidentul prin intermediul altor persoane Nu modifica poziția mașinii, nu șterge urmele accidentului Acordă primul ajutor Nu părăsi locul accidentului fără încuviințarea poliției ! Asigurare Casco în cazul furtul autovehiculului Dacă mașina lipsește din locul unde a fost parcată, asigură-te mai întâi că aceasta nu a fost ridicată pentru parcare nepermisă de către autorități. Dacă nu este cazul, sună la 112 și anunță furtul la Poliție – Biroul Furturi de Autovehicule. Trebuie să reții data, ora și locul în care ai constatat furtul autovehiculului. Ce să faci în cazul în care mașina nu mai poate fi deplasată ? Dacă mașina ta nu mai poate fi pornită sau deplasată din cauza unor defecțiuni tehnice sau a avariilor, trebuie să apelezi la serviciile de asistență rutieră. Cele mai multe companii de asigurări Casco au disponibil acest serviciu. Este recomandat să ai în permanență la ține numărul de telefon al serviciului de asistență agreat de compania unde ai încheiată asigurarea Casco. Așa ești sigur că va fi mai ușor procesul ulterior de soluționare a daunei, din punct de vedere bani și acte.