ASIGURARI DETA

alt
alt

ASIGURARE RCA DETA

Asigurarea de răspundere civilă auto (RCA) – acoperă pagubele produse terților, pe teritoriul României; Cartea Verde – acoperă pagubele produse terților pe teritoriul altor țări.

ASIGURARI DETA

alt
alt

Cel mai ieftin RCA

  • La ASIGURARI DETA găsețti cel mai ieftin RCA . Asigurarea de răspundere civilă auto (RCA) este o asigurare prin care terții prejudiciati în urma unui accident auto, produs din vina conducătorului auto asigurat, primesc despăgubiri pentru daunele materiale și/sau vătămările corporale suferite. Asigurarea de răspundere civilă auto este fundamental diferită de asigurarea tip Casco, această din urmă fiind o asigurare facultativă prin care persoană care primește despăgubiri pentru daunele produse autovehicului sau este asiguratul, și nu un terț. Noi te ajutăm să găsești societatea de asigurări care oferă cel mai ieftin rca.

ASIGURĂRI DETA RCA

997
996

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

? Ce scop are asigurarea auto obligatorie?

Scopul încheierii acestui tip de asigurare auto obligatorie este ca persoana păgubita să primească despăgubiri pentru daunele suferite, independent de situația materială a celui ce a produs pagubă (chiar dacă cel care a produs paguba ar putea sau nu să plătească despăgubiri acestuia). Astfel, asigurarea auto obligatorie este atât în interesul terțului păgubit, cât și în interesul celui ce a produs paguba. Trebuie specificat faptul că s-ar putea întâmpla, dintr-o mică neatenție, un conducător auto să producă pagube evaluate la o sumă considerabilă, sumă care i-ar afecta considerabil bugetul.

? De ce este obligatorie polița RCA?

Toți proprietarii de autovehicule trebuie obligatoriu să încheie o asigurare de răspundere civilă auto (RCA) și să plătească toate primele de asigurare aferente. Scopul acestei asigurări este ca cel păgubit să primească obligatoriu despăgubiri pentru daunele suferite, independent de situația materială a celui care a produs paguba (cu alte cuvinte chiar dacă cel care a produs paguba ar putea sau nu să plătească despăgubiri.) În acest fel, asigurarea de răspundere civilă auto este în interesul terțului păgubit, dar și în interesul celui care a produs pagubă. Trebuie remarcat că s-ar putea întâmplă că, doar dintr-o mică neatenție, un conducător auto să producă pagube celui pe care l-a accidentat evaluate la o sumă considerabilă, sumă care i-ar afecta considerabil bugetul.

? De ce să închei o poliță RCA?

În cazul în care sunteți proprietar de autovehicul și nu încheiați poliță RCA sau nu o mențineți în valabilitate săvârșiți o contravenție și sunteți pasibil de amendă de la 1000 RON la 2000 RON și reținerea certificatului de înmatriculare. Lipsa unei asigurări auto RCA a unui proprietar de autovehicule va putea fi identificată și din baza de date la nivel național. În acest caz, veți primi o înștiințare prin care vi se va aduce la cunoștință calitatea de neasigurat și, dacă în termenul prevăzut de reglementările în vigoare, nu faceți dovada că ați încheiat polița RCA, înmatricularea autovehicului pe care îl dețineți va fi suspendată din oficiu. Legal, un autovehicul a cărui înmatriculare este suspendată nu poate fi utilizat pe drumurile publice, în caz contrar proprietarul acestuia fiind pasibil de o amendă cuprinsă între 3000 și 5000 RON. În situația în care provocați un accident și nu dețineți o poliță RCA valabilă, persoana pe care ați prejudiciat-o este îndreptățită să solicite despăgubiri fie direct de la dvs., fie indirect, începând din 2005, apelând la Fondul de protecție a victimelor străzii (care are dreptul să recupereze de la dvs. despăgubirea plătită terțului pe care l-ați păgubit). Paguba produsă poate ajunge la sume mari a căror plată poate depăși bugetul unei familii. Având în vedere acest aspect cel care circulă fără a avea o poliță RCA valabilă își asumă un risc enorm.

? Asigurări Auto – Carte Verde

Cartea Verde: Asigurarea de răspundere civilă auto în afara teritoriului României Asigurarea auto de Carte Verde acoperă pagubele produse terților pe teritoriul altor țări. La achiziționarea unei polițe RCA, pe același formular, veți primi și Cartea Verde care vă permite să circulați cel puțin în țările Uniunii Europene precum și în Elveția, Norvegia, Islanda, Croația și Andorra. Unele societăți de asigurări oferă acoperire și în alte state decât cele menționate mai sus. Indicativele auto ale țărilor în care Cartea Verde asociată asigurării RCA nu este valabilă, sunt barate. Pentru a putea să circulați și în aceste state, aveți nevoie de o altă asigurare Carte Verde care se încheie pentru perioade de la 15 zile în sus (20, 30, 45, 60, 90, … zile). Primele de asigurare Carte Verde sunt identice la toate societățile de asigurări și se achita integral și anticipat.

? Ce trebuie reținut în legătură cu accidentul mașinii?

Pentru clarificarea împrejurărilor accidentului, este foarte important să ai cât mai multe informații despre acesta. Notează cu precizie: data, oră, locul și reperele relevante (strada și numărul, dacă accidentul a avut loc în localitate, respectiv Km conform bornei, dacă accidentul a avut loc în afara localității etc. numerele de înmatriculare ale mașinilor implicate în accident numele șoferilor implicați în accident, precum și numele altor persoane care au asistat la acesta (martori) seria și numărul asigurării RCA auto emise pentru celălalt vehicul implicat în accident (sau Cartea Verde, dacă celălalt vehicul este înmatriculat în străinătate) dacă există mai mulți șoferi implicați în accident și aceștia părăsesc locul faptei, sau refuză să se prezinte la Poliție în vederea declarării evenimentului, încearcă să reții cât mai multe informații despre mașină lor (tip, marca, număr). Ce ai de făcut în continuare După producerea accidentului va trebui să dai o declarație la Poliție în legătură cu evenimentul produs sau să completezi formularul de constatare amiabila de accident.

? Constatarea amiabilă de accident

Începând cu 1 iulie 2009, conducătorii auto implicați în accidente ușoare (fără vătămări corporale) au posibilitatea unei proceduri alternative de constatare a daunelor înregistrate, fără a mai fi nevoiți să apeleze la serviciile de constatare efectuate de către reprezentanții Poliției Rutiere. Pentru accidente întâmplate pe teritoriul României, poți recurge la Constatarea amiabilă: indiferent de locul producerii accidentului: drumuri publice, drumuri închise circulației publice, diverse incinte etc. dacă în accident au fost implicate doar două autovehicule; dacă din accident au rezultat doar pagube la cele două mașini autovehicule. Această procedură este opțională și oferă conducătorilor auto posibilitatea de a completa împreună și de a depune, ulterior, la companiile de asigurări, un formular tipizat: Formularul de Constatare amiabilă. Atenție! Completarea formularului nu reprezintă o recunoaștere a răspunderii conducătorilor auto, ci un cumul de evenimente și fapte ce va contribui la soluționarea dosarelor de daună. Acest document îi permite asiguratorului să stabilească vinovăția conducătorilor auto implicați în accident și pagubele produse. Când trebuie să te prezinți la Poliție: atunci când în accident sunt implicate mai mult de două autovehicule dacă în urma producerii evenimentului au rezultat vătămări corporale în condițiile în care conducătorii auto implicați în accident nu au semnat formularul de constatare amiabilă. Când nu este necesar să te prezinți la poliție: dacă este avariat în România doar autovehiculul tău și ai asigurare RCA auto Allianz-Țiriac în cazul în care accidentul s-a produs pe teritoriul României, au fost implicate doar două autovehicule și accidentul nu s-a soldat cu vătămări corporale, iar cei doi conducători auto au semnat formularul de constatare amiabilă. De obicei, companiile de asigurări îți dau posibilitatea alegi modul în care vrei să-ți repari mașină: La unul dintre service-urile auto partenere, cu care compania are contracte de decontare directă. Astfel societatea de asigurări va achita contravaloarea reparației direct către service, mai puțin franșiză prevăzută în contractul de asigurare (pe care o vei plăti direct la service) La o altă unitate service preferată de ține, urmând să-ți recuperezi ulterior de la societatea de asigurări banii cheltuiți cu reparația mașinii În regie proprie. Îți poți repara singur mașina, compania de asigurări urmând să evalueze costul reparației și să-ți ofere contravaloarea acesteia (mai puțin franșiză, dacă este cazul). Compania de asigurări va acoperi costul reparației, al înlocuirii pieselor sau a autovehiculului, în limită sumei asigurate prevăzute în contractul de asigurare. Care sunt DOCUMENTELE necesare când te prezinți la Poliție pentru declararea evenimentului: permisul de conducere certificatul de înmatriculare a autovehiculului (talonul mașinii) buletinul/cartea de identitate documentele de transport, conform legilor în vigoare (dacă este cazul) copie după asigurarea RCA auto a celuilalt vehicul implicat (dacă situația permite) sau informațiile referitoare la seria, numărul și emitentul acesteia, notate de ține în situația în care nu poți obține această copie asigurarea RCA auto pentru vehiculul tău și seria și numărul asigurării RCA auto. Poliția îți va întocmi un proces verbal și îți va elibera o autorizație de reparație. Care sunt documentele necesare când te prezinți la societatea unde ai încheiat polița de asigurare RCA auto, în vederea avizării unui accident și obținerii unei autorizații de reparație: formularul de constatare amiabilă completat de ambii conducători auto (după caz, documentele eliberate de către Poliție pompieri sau alte instituții abilitate care atestă producerea evenimentului) permisul de conducere al șoferului implicat în accident certificatul de înmatriculare a autovehiculului buletinul/cartea de identitate a persoanei care avizează daună procură notarială de la proprietarul persoană fizică, în cazul în care vehiculul nu-ți aparține sau împuternicire/delegație de la proprietarul persoană juridică asigurarea RCA auto valabilă la data evenimentului de la celălalt conducător auto sau, după caz, poliță de asigurare RCA auto pentru autovehiculul tău În cazul furtului mai este nevoie și de toate cheile de contact și de toate telecomenzile mașinii.

? Ce semnifică Bonus – Malus

începând cu 1 ianuarie 2010, societățile de asigurare aplică sistemul bonus-malus la tarifele pe care le-au stabilit, pentru vehiculele aparținând persoanelor fizice sau care sunt în leasing pe persoană fizică. Prin acest sistem, proprietarii vehiculelor cu care nu au fost provocate accidente beneficiază de o reducere a prețului poliței RCA (BONUS), în timp ce proprietarii vehiculelor cu care s-au provocat accidente vor plăti tarife majorate (MALUS). Pentru stabilirea clasei Bonus-Malus se ține cont de istoricul asiguratului pe ultimii 7 ani, dar nu dinainte de 2009. Normele legale reglementează existența a 14 clase de bonus. Pentru fiecare an fără daune se acordă două clase de bonus, iar bonusul maxim acordat este de 50%. Rezultă că, dacă timp de șapte ani un asigurat nu a produs daune care să fie despăgubite în baza poliței RCA, bonusul acordat poate ajunge la 50%. Pentru aplicarea unui malus pentru un asigurat/utilizator persoană fizică sunt luate în calcul evenimentele pentru care a fost plătită cel puțin o daună, în temeiul asigurării RCA deținută de acesta. Într-o astfel de situație, malus-ul se aplică indiferent de cine a condus vehiculul la data producerii accidentului, precum și indiferent de modul de protocolare a accidentului (prin proces verbal întocmit de poliție sau prin constatare amiabilă de accident). Clauza de malus (majorarea primei) se aplică în funcție de numărul de daune produse și plătite, putând ajunge până la 200%. Normele puse în aplicare prin Ordinul CSA nr.21/2009 prevăd faptul că, în situația în care un asigurat deține mai multe vehicule, sistemul bonus-malus se aplică distinct pentru fiecare vehicul. De asemenea, în cazul înstrăinării/radierii vehiculului asigurat, stabilirea noii clase de bonus-malus pentru un vehicul nou-dobândit se face pornind de la clasă bonus-malus de care asiguratul a beneficiat anterior.